Vår uppförandekod

Uppförandekod

BILDAs filosofi är att människan ska stå i centrum. Vi ska bidra till att våra medarbetare och andra utvecklar sin kompetens i syfte att BILDA kan fortsätta att vara en stabil och långsiktig partner till våra kunder och på så vis trygga deras behov av kompetent arbetskraft.

Som medarbetare hos oss är man noga utvald för att säkerställa hög kvalitet inom det tjänsteområdet man arbetar inom.

Vår värdegrund vilar på ett antal grundläggande värderingar som tillsammans med våra ledord formar den uppförandekod som alla företagets medarbetare ska agera utifrån i sitt dagliga arbete.

Uppförandekoden sammanfattar även de etiska värderingar som gäller för vår verksamhet och anger miniminivån för acceptabelt uppförande. BILDA accepterar inga handlingar som strider mot uppförandekoden.

Uppförandekoden är bl.a. baserad på FN:s Global Compact, ILOs kärnkonventioner, OECDs riktlinjer.

Uppförandekoden i praktiken

Som konsult innebär uppförandekoden bl.a. att vi agerar på ett professionellt, lyhört, ansvarsfullt och personligt sätt genom att:

 • Vi agerar inom ramen för BILDAs och arbetsplatsens, värdegrund och regler.
 • Vi bemöter alla människor på ett öppet, trevligt och respektfullt sätt.
 • Vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå god hälsa samt trygg och säker arbetsmiljö.
 • Vi är aktiva på arbetsplatsen och följer arbetsledarens instruktioner.
 • Vi deltar i kvalitetsutveckling och tar emot feedback från konsultchef och arbetsledare och på arbetsplatsen.
 • Vi är goda ambassadörer för BILDA och bär alltid namnbricka med namn på arbetsplatsen.
 • Vi använder inte mobiltelefoner under arbetstid.
 • Vi har alltid med utdrag ur belastningsregistret till arbetsställen där det krävs enligt lag.
 • Vi bär hela och rena kläder och skor som är lämpliga för arbetet (t.ex. för ute- och innevistelse) i de fall det inte tillhandahålls av arbetsplatsen.
 • Vi bär inte parfym med starka dofter som kan irritera allergiska personer och luktar inte rök.
 • Vi brukar eller hanterar inte tobak (snus, cigaretter, etc.) under arbetstid.
 • Vi tillämpar nolltolerans mot droger, genom att aldrig konsumera, vara påverkade eller vara berörda av följdeffekter från drogpåverkan på arbetsplatsen.
 • Vi iakttar gällande tystnadsplikt och diskuterar inte känsliga uppgifter med obehöriga.
 • Vi påpekar ev. missförhållanden för arbetsledare på plats eller närmaste chef på BILDA.