Här kan du hämta de blanketter du behöver i ditt arbete som konsult

För att arbeta som vikarie inom förskola och skola krävs att du har ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Även arbete inom äldreomsorgen kräver ett giltigt belastningsutdrag.

Vikarie - som jobbar med förskolebarn
Registerutdrag förskola/skola
Behöver du förnya ditt registerutdrag? Ett utdrag gäller under ett år från utskriftsdatum.
Två glada kvinnor - personal inom omsorg
Registerutdrag omsorg
Behöver du förnya ditt registerutdrag? Ett utdrag gäller under ett år från utskriftsdatum.