Vår kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

BILDAs systematiska kvalitetsarbete hjälper oss att ha en klar och tydlig struktur på företagets arbetsrutiner samtidigt som det bidrar till en enhetlig styrning av företaget. Genom kvalitetssäkrad styrning av relaterade dokument och data säkerställs att vi lever upp till ställda krav. Alla som arbetar på BILDA ska följa vårt kvalitetsledningssystem.

 • Affärsidé: Att snabbt och effektivt bemanna kunduppdrag med kompetent personal.
 • Mission: Genom att trygga våra kunders behov av kompetent personal skapar vi meningsfulla arbetstillfällen och bidrar till kontinuitet i kundernas verksamhet.
 • Ledord: Ansvarsfull, Lyhörd, Personlig.

Vi strävar efter att ständigt överträffa kundernas förväntningar och långsiktigt bidra till att förbättra deras verksamhet. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som bedriver verksamheten enligt gällande lagstiftning och andra regelverk.

Genom ständiga förbättringar ska vi alltid:

 • I vårt arbete ha kunder och konsulter i fokus.
 • Kontinuerligt rekrytera kompetenta konsulter.
 • Målmedvetet och långsiktigt utveckla medarbetarnas kompetens.
 • Samverka mellan alla professioner på ett effektivt och kommunikativt sätt.
 • Ha effektiva arbetssätt och metoder som möjliggör snabba återkopplingar till kunder och konsulter.
 • Systematiskt och fortlöpande förbättra våra arbetssätt och metoder.
 • Ha en gemensam bas av värderingar och metoder för hållbara och varaktiga förbättringar.
 • Samarbeta prestigelöst och ha goda relationer med våra kunder och vikarier.
 • Följa utvecklingen och efterleva av lagar och regelverk.

Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för nöjda kunder och medarbetare, ytterligare affärer och långsiktiga kundrelationer.