image-22 Bilda skola - vill du jobba som lärare eller hyra ut personal till skolan
BILDA personal
det moderna, digitaliserade bemanningsföretaget med över 20 års erfarenhet

BILDA erbjuder snabb och flexibel bemanning till en rad olika typer av verksamheter, såsom förskola, skola, kök, omsorg, kontor, lager och event.

Behov av extra personal kan ofta uppstå plötsligt, och vi har specialiserat oss på att snabbt och effektivt matcha rätt kompetensprofil till kundernas behov. Vi är inte nöjda med att bara tillsätta uppdragen – vi vill att det ska vara enkelt, friktionsfritt och lättillgängligt.

Grunden för det är BILDAs egenutvecklade digitala plattform, som knyter ihop konsulter med verksamheter dygnet runt i realtid och ger full överblick över hela den väl utarbetade bemanningsprocessen – från beställning, matchning och bokning till uppföljning av uppdrag. Smidigt, effektivt och personligt, med låga trösklar.

Vikarie - som jobbar med förskolebarn
Hos BILDA står människorna i fokus

BILDA personal ska vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsplats med bra förutsättningar att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Vi värnar om en god arbetsmiljö som främjar hälsa och välmående.

Våra konsulter är noga utvalda och har genomgått en gedigen rekryteringsprocess för att säkerställa hög kvalitet och leverans. Konsulternas arbete ska präglas av en personlig relation, lyhördhet och ett stort ansvarskännande.

bilda-omsorg
Vår filosofi - att alltid höja kompetensen

BILDA ska tillföra mervärden och höja kompetensen inom de verksamhetsområden där vi är aktiva. Därför ska vi aldrig aktivt rekrytera fast personal från etablerade aktörer. I stället vill vi introducera personer till nya arbetsplatser och branscher som de kan arbeta inom.

För oss sker integration och steget in i vuxenvärlden genom ett jobb. Därför vill vi ge så många människor som möjligt en möjlighet att ta klivet in på arbetsmarknaden inom den tjänstekategori som intresserar dem. Vi vill också bistå människor med lång arbetslivserfarenhet när de är i behov av extra arbete eller vill göra nytta i nya branscher. 

pexels-max-fischer-5212340
Vår vision - utveckling för branschen och individen

Vi vill öppna dörrar för våra medarbetare till nya yrken de är nyfikna på, där de sedan kan fortsätta växa och utvecklas ännu mer. Samtidigt som vi bidrar till att människor utvecklar sin kompetens vill vi vara en stabil och långsiktig partner till våra kunder, och trygga deras behov av kompetenta konsulter. På det sättet bidrar vi långsiktigt till förbättrad sysselsättning och matchning på svensk arbetsmarknad.

Ett företag på stabil värdegrund
BILDA vilar på ett antal grundläggande värderingar, som i sin tur formar de normer som alla BILDAs medarbetare ska agera utifrån. Vår värdegrund sammanfattar vi i tre budskap: Vår värdegrund kan sammanfattas av tre humanistiska budskap:
sean-benesh-VnmbcgAfL3Q-unsplash
Kallt huvud
Vår ambition är att agera lugnt och metodiskt samt i alla situationer följa de instruktioner som finns. Ambitionen ska vara att tydliga arbets- och uppdragsbeskrivningar ska finnas. Beslut ska fattas av personer med rätt mandat och kunskap inom området.
image-20
Varmt hjärta
Människans välbefinnande ska stå i centrum, vilket innebär att beslutsfattande alltid ska ta hänsyn till individen. Alla medarbetare har ett ansvar för att alltid uppmärksamma eventuella missförhållanden och rapportera detta när så krävs.
image-21
Rena händer
BILDA ska följa gällande lagar, riktlinjer och policyer. God affärsetik och transparens ska genomsyra BILDAs beslutsfattande.